Category

Duiphone Hack

Tellart, bir iPhone’u en son sketchtools kitiyle bir duiphone haline getirdi. Bir 3G iPhone, bir iletişim kurulu, sensör ve aktüatörlerden oluşan ve faydalı bir iPhone uygulamasından oluşan NADA Mobile’u birleştirin. Ağızlığa üfleyin ve iPhone güvenli bir şekilde sürebilirseniz veya bir taksi diyebilirseniz sizi bilgilendirir.

Nada Mobile hakkında çok daha fazla bilgi edinmek istiyoruz, çünkü çok eğlenceli projenin başlangıcı olabilir gibi görünüyor. Tellart’ın SketchTools hattının en sonuncusu, yalnızca bir danışman olarak TELLART ile çalışıyorsanız veya kuruluşunuz için bir atölye çalışması düzenlemek için çalışıyorsanız, erişilebilir.

[Via Digg]